Công ty Luật Công Chính - Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Tranh chấp nhà đất

Tranh chấp ngõ đi chung giữa các gia đình liền kề

Thực tế ở nông thôn và đô thị ở Việt Nam nhiều chủ sử dụng đất khác nhau nhưng có cùng ngõ đi chung. Trong quá trình sử dụng nếu có những biến động về đất đai như có hộ dân mới đến mua đất làm nhà ở thì có khi lại xảy ra tranh chấp ngõ đi chung.

Hoặc có trường hợp một diện tích ao được san lấp, chủ sử dụng đã xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở và bán cho người khác, khi đó người mới đến có thể sẽ phải đi nhờ ngõ đi khác từ đó phát sinh tranh chấp.

Thông thường diện tích ngõ đi chung không được thể hiện trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, do vậy khi tranh chấp xảy ra cần quan tâm đến chủ thể có quyền giải quyết

Trong nhiều trường hợp thẩm quyền giải quyết sẽ là UBND, tùy từng trường hợp cụ thể theo yêu cầu của một trong các bên, tòa án có thể là nơi giải quyết tranh chấp.

Bộ luật dân sự năm 2015 cũng có quy định quyền về lối đi qua như sau:

Điều 254. Quyền về lối đi qua

1. Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.

Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định.

3. Trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 2 Điều này mà không có đền bù.

Địa chỉ liên hệ

  • Công ty Luật Công Chính
    Số 210 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
    Điện thoại: (84)- 024 66834411
    DĐ: (84)-0906117641,
    Email: lsngoctrai@gmail.com