Công ty Luật Công Chính - Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Vụ kiện hành chính

 • Những trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính?

  Những trường hợp không bị xử phạt khi có hành vi vi phạm hành chính được quy định cụ thể tại Điều 11 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012:

 • Các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính?

  Các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính được quy định cụ thể tại Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.

 • Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính?

  Các hình thức xử phạt khi bị vi phạm hành chính được quy định cụ thể tại Điều 21 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 và nghị định 81/2013 hướng dẫn thi hành luật xử lý vi phạm 2012

 • Quyết định nào, hành vi nào bị kiện hành chính?

  Những Quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính quy định tại Điều 28 của Luật TTHC, bao gồm những gì, làm sao để xác định chính xác?

 • Xác định xem người bị kiện là cá nhân, cơ quan hay tổ chức?

  Tại khoản 7, Điều 3 Luật tố tụng hành chính giải thích rằng: Người bị kiện là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, lập danh sách cử tri bị khởi kiện. Nhưng cụ

 • Ai giải quyết khi vừa có khiếu nại, vừa khởi kiện?

  Luật tố tụng hành chính tại Điều 31 quy định: Trường hợp người khởi kiện có đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án có thẩm quyền, đồng thời có đơn khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì thẩm quyền giải quyết theo sự lựa chọn của người khởi kiện. Nhưng cụ thể thì thế nào?

 • Kiểm tra căn cứ khởi kiện

  Dân kiện quan xưa nay luôn là việc không dễ dàng và chứa đựng nhiều rủi ro. Khác với xưa, ngày nay nhà nước đã xác định rằng bộ máy chính quyền với năng lực cán bộ có giới hạn nên không phải lúc nào cũng đúng và trong định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền thì khi chính quyền sai sẽ phải chịu trác

 • Xác định thời hiệu khởi kiện

  Việc khởi kiện muốn được tòa án chấp nhận thì phải đảm bảo về thời hiệu, tức là việc khởi kiện phải được thực hiện trong một quãng thời gian nhất định, quá thời hạn đó thì không còn quyền khởi kiện nữa. Cụ thể Luật tố tụng hành chính quy định như sau:

 • Xác định tòa án có thẩm quyền giải quyết

  Theo luật, Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện sau đây: 1. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Toà án hoặc của người có thẩm q

 • Thủ tục Khởi kiện vụ án hành chính

  Hồ sơ khởi kiện được gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại tòa án (trường hợp này luật sư sẽ cùng thân chủ đi nộp hồ sơ khởi kiện), trong thời hạn 10 ngày làm việc, tòa án sẽ trả lời cho đương sự về việc có thụ lý vụ án hay không. Cụ thể luật quy định như sau:

 • Quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện

  Khi tham gia vụ kiện hành chính luật sư sẽ lưu ý khách hàng có các quyền và nghĩa vụ sau: 1. Cung cấp tài liệu, chứng cứ để chứng minh và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 2. Được biết, đọc, ghi chép, sao chụp và xem các tài liệu, chứng cứ do đương sự khác cung cấp hoặc do Toà án thu thập..

 • Quyền và nghĩa vụ của luật sư bảo vệ

  Khi tham gia vụ án hành chính bảo vệ quyền lợi cho khách hàng, luật sư có các quyền và nghĩa vụ sau: a) Tham gia tố tụng từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng; b) Xác minh, thu thập chứng cứ và cung cấp chứng cứ cho Toà án, nghiên cứu hồ sơ vụ án và được ghi chép, sao ch

Địa chỉ liên hệ

 • Công ty Luật Công Chính
  Số 210 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  Điện thoại: (84)- 024 66834411
  DĐ: (84)-0906117641,
  Email: lsngoctrai@gmail.com