Công ty Luật Công Chính - Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Hỏi đáp pháp luật

Hợp đồng mua bán đất có hiệu lực từ thời điểm nào theo pháp luật dân sự?

Hỏi: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử đụng đất có hiệu lực từ thời điểm nào, sau thời điểm đó các bên có quyền yêu cầu hủy hợp đồng mua bán không?

Trả lời: Theo Điều 692 Bộ luật dân sự và khoản 4 Điều 146 Nghị định 181/2004/NĐ-CP của chính phủ hướng dẫn thi hành luật đất đai năm 2003 thì việc chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký quyền sử dụng đất.

Sau thời điểm đó nếu một trong các bên muốn hủy bỏ hợp đồng không mua bán nữa thì phải đưa ra lý do hủy bỏ là gì và trong hợp đồng chuyển nhượng có điều khoản quy định hủy bỏ hợp đồng có lý do đó không. Nếu có thì được, nếu không có thì không được hủy bỏ hợp đồng (Điều 425 Bộ luật dân sự năm 2005).

Khi đó bên nào vi phạm điều khoản cam kết và gây thiệt hại cho bên kia thì có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Địa chỉ liên hệ

  • Công ty Luật Công Chính
    Số 210 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
    Điện thoại: (84)- 024 66834411
    DĐ: (84)-0906117641,
    Email: lsngoctrai@gmail.com