Công ty Luật Công Chính - Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Vụ án dân sự

Nộp tiền tạm ứng án phí

Để được tòa án thụ lý vụ án, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí cho yêu cầu của mình.
Trong vụ kiện dân sự không có giá ngạch thì mức tạm ứng án phí phải nộp bằng khoản án phí là 200.000đ.

Trong vụ kiện dân sự có giá ngạch khoản tiền tạm ứng án phí phải nộp được tính bằng ½ khoản tiền án phí được tính theo bảng dưới đây:
Bảng phí án dân sự

(Ban hành kèm theo Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27 tháng 02 năm 2009)

1. Mức án phí dân sự sơ thẩm đối với vụ án dân sự không có giá ngạch, mức án phí dân sự phúc thẩm là 200.000đ
2. Mức án phí sơ thẩm đối với các vụ án về tranh chấp dân sự có giá ngạch:

3. Mức án phí sơ thẩm đối với các vụ án về tranh chấp kinh doanh, thương mại có giá ngạch:

4. Mức án phí sơ thẩm đối với các vụ án về tranh chấp lao động có giá ngạch:

Lưu ý:
Trong vụ kiện đòi tài sản thì án phí tính như vụ việc không có giá ngạch.

Người có yêu cầu độc lập phải nộp tiền tạm ứng án phí cho yêu cầu của mình như nguyên đơn.

Tùy từng trường hợp yêu cầu khởi kiện hay yêu cầu độc lập có được tòa án chấp nhận toàn bộ hay chấp nhận một phần, tòa án sẽ tuyên trả lại toàn bộ hay một phần tiền tạm ứng án phí đã nộp.

Khoản tiền tạm ứng án phí phải được nộp tại cơ quan thi hành án dân sự và được giao biên lai nộp tiền tạm ứng án phí (đương sự đem biên lai thu tiền giao nộp lại cho tòa án) kể từ thời điểm đó vụ án mới chính thức được thụ lý,

Địa chỉ liên hệ

  • Công ty Luật Công Chính
    Số 210 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
    Điện thoại: (84)- 024 66834411
    DĐ: (84)-0906117641,
    Email: lsngoctrai@gmail.com