Công ty Luật Công Chính - Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Hỏi đáp pháp luật

Có được quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con không?

Hỏi:Tôi và vợ tôi đã ly hôn, Tòa quyết định con trai tôi do vợ tôi nuôi, tôi có nghĩa vụ cấp dưỡng hàng tháng. Đến nay vợ tôi bỏ đi nước ngoài con trai tôi đã sống với tôi 5 tháng nay. Vậy nay tôi có thể yêu cầu tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi con được không?

Trả lời:Theo thông tin của anh cung cấp căn cứ quy định Điều 84 Luật hôn nhân gia đình 2014
Điều 84. Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn
1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.
2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:
a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;
b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.
3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.
4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.
5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:
a) Người thân thích;
b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;
c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;
d) Hội liên hiệp phụ nữ.
Theo quy định của pháp luật, từ những thông tin anh đã cung cấp vợ anh buộc phải trực tiếp nuôi dưỡng con; tuy nhiên hiện nay con là do anh trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng chứ không phải vợ anh. Vì vậy anh có quyền gửi đơn ra Tòa yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.

Địa chỉ liên hệ

  • Công ty Luật Công Chính
    Số 210 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
    Điện thoại: (84)- 024 66834411
    DĐ: (84)-0906117641,
    Email: lsngoctrai@gmail.com