Công ty Luật Công Chính - Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Vụ án hình sự

Nghi can hình sự có quyền gì?

Trước nay nhiều Giám đốc doanh nghiệp, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng, và các nghi can hình sự nói chung, mặc dù chưa bị khởi tố nhưng thường hay bị triệu tập đến cơ quan điều tra.

Khi họ muốn mời luật sư tham gia làm việc cùng thì hay bị từ chối với lý do rằng luật sư bào chữa chỉ được tham gia làm việc khi đã vụ án đã khởi tố hoặc người bị bắt giữ.

Cho nên luật sư không được cùng ngồi tham gia buổi làm việc lấy lời khai. Điều này gây bất lợi, lo lắng cho người bị triệu tập.

Trong khi ở giai đoạn tiền tố tụng này cơ quan điều tra cũng thực hiện nhiều hoạt động kiểm tra xác minh không khác gì những hoạt động điều tra được thực hiện khi đã khởi tố vụ án rồi như lấy lời khai, yêu cầu cung cấp tài liệu chứng cứ, giám định chữ ký, đối chất .v.v.

Nay bộ luật tố tụng hình sự mới có hiệu lực từ 1/1/2018 quy định người bị nghi vấn phạm tội được quyền mời luật sư bảo vệ quyền lợi từ trước khi khởi tố vụ án, khi người bị triệu tập đến làm việc với cơ quan điều tra thì được mời luật sư làm việc cùng.

Cụ thể Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 tại Điều 57 quy định như sau:

Điều 57. Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố
1. Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố có quyền:

a) Được thông báo về hành vi bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố;
b) Được thông báo, giải thích về quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều này;
c) Trình bày lời khai, trình bày ý kiến;

d) Đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;
đ) Trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;

e) Tự bảo vệ hoặc nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình;
g) Được thông báo kết quả giải quyết tố giác, kiến nghị khởi tố;
h) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

2. Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố phải có mặt theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố giác, kiến nghị khởi tố.

Địa chỉ liên hệ

  • Công ty Luật Công Chính
    Số 210 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
    Điện thoại: (84)- 024 66834411
    DĐ: (84)-0906117641,
    Email: lsngoctrai@gmail.com