Công ty Luật Công Chính - Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Tranh chấp nhà đất

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng nhà đất

Việc chuyển nhượng nhà đất theo quy định phải lập thành hợp đồng có công chứng nhưng nhiều khi vẫn xảy ra tranh chấp do một trong các bên vi phạm nghĩa vụ cam kết như chậm thanh toán tiền, chậm bàn giao nhà đất, giao nhà đất thiếu diện tích…

Căn cứ vào các điều khoản chế tài của hợp đồng hoặc các quy định pháp luật điều chỉnh như bộ luật dân sự, luật nhà ở, luật đất đai một trong các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, yêu cầu bên kia bồi thường thiệt hại.

Trường hợp các bên không thể thương lượng hòa giải thì bên bị thiệt hại có quyền khởi kiện ra tòa án yêu cầu giải quyết tranh chấp.

Mặt khác có những trường hợp chuyển nhượng nhà đất nhưng các bên không thực hiện theo đúng quy định pháp luật về thể thức thủ tục như chỉ lập giấy viết tay giữa hai bên với nhau. Khi xảy ra tranh chấp, chiếu theo các quy định pháp luật thì giao dịch đó có khả năng bị coi là vô hiệu.

Tòa án khi giải quyết sẽ cho phép các bên thực hiện lại giao dịch theo đúng thủ tục luật định, nếu các bên không thực hiện thì tòa án sẽ tuyên bố giao dịch vô hiệu, các bên hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, khôi phục lại hiện trạng ban đầu, bên nào có lỗi trong việc để giao dịch vô hiệu sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Trong một số trường hợp đặc biệt, mặc dù hai bên không thực hiện theo đúng hình thức thủ tục luật định nhưng giao dịch vẫn được chấp nhận nếu hai bên đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ, tranh chấp phát sinh sau này vì những lý do khác. Khi đó luật sư tư vấn giải quyết cần lưu ý nội dung hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao như:

- Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16/4/2003 hướng dẫn giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình;

- Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 hướng dẫn giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình;

Nội dung chi tiết tham khảo thêm bài Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà trong chuyên đề TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Địa chỉ liên hệ

  • Công ty Luật Công Chính
    Số 210 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
    Điện thoại: (84)- 024 66834411
    DĐ: (84)-0906117641,
    Email: lsngoctrai@gmail.com