Công ty Luật Công Chính - Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Vụ án hình sự

Hoạt động bào chữa trong giai đoạn truy tố

Khi kết thúc điều tra và có Kết luận điều tra, cơ quan điều tra sẽ gửi toàn bộ Hồ sơ vụ án sang cho Viện kiểm sát đề nghị truy tố. Cơ quan điều tra cũng có trách nhiệm gửi bản Kết luận điều tra cho luật sư nếu luật sư tham gia bào chữa ở giai đoạn điều tra (Điều 162 Bộ luật tố tụng hình sự).

Khi tham gia vào giai đoạn truy tố, Luật sư sẽ phải làm lại thủ tục luật sư bào chữa bao gồm các tài liệu và quy trình thủ tục như giai đoạn điều tra. Đây là một điểm bất cập trong thực tế lâu nay. Theo Luật luật sư thì giấy chứng nhận người bào chữa có hiệu lực giá trị trong các giai đoạn tố tụng, nếu giai đoạn điều tra đã được cấp rồi thì giấy đó sẽ có hiệu lực ở giai đoạn viện kiểm sát và tòa án.

Ở giai đoạn điều tra luật sư chưa được quyền đọc, ghi chép và sao chụp tài liệu hồ sơ (Điều 58 Bộ luật hình sự), nên ở giai đoạn truy tố luật sư sẽ làm ngay việc này.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, nếu phát hiện có tình tiết chưa được làm rõ gây bất lợi cho bị can bị cáo luật sư đề nghị Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra làm rõ. Tùy từng trường hợp cụ thể luật sư đề nghị trực tiếp Viện kiểm sát điều tra bổ sung hay trả lại hồ sơ cho Cơ quan điều tra yêu cầu điều tra bổ sung.

Luật sư hướng dẫn khách hàng tìm kiếm và xuất trình các tài liệu về nhân thân có lợi cho bị can, bị cáo như: Bằng khen giấy khen trong lao động, học tập hay công tác (nếu có). Những giấy tờ của cha mẹ ông bà liên quan đến các danh hiệu được nhà nước trao tặng như Huân Huy chương kháng chiến, Chứng nhận liệt sĩ hay người có công… Những tài liệu này sẽ là căn cứ để Hội đồng xét xử cân nhắc áp dụng làm tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.

Trong trường bị cáo gây tổn thất về tính mạng, sức khỏe, danh dự hay tài sản cho bị hại, luật sư hướng dẫn bị can, bị cáo hoặc gia đình (có sự thống nhất với bị can, bị cáo) có một khoản bồi thường cho phía bị hại. Việc bồi thường chứng tỏ phía bị cáo và gia đình đã nhận thức biết lỗi về việc làm sai trái gây thương tổn đến bị hại, việc bồi thường sẽ an ủi làm giảm bớt nỗi đau do hành vi phạm tội gây ra, chứng tỏ bị cáo còn biết hối lỗi, có khả năng giáo dục cải tạo để trở thành người lương thiện.

Tùy từng tính chất vụ việc, luật sư có thể đề nghị cơ quan điều tra áp dụng, thay đổi hay hủy bỏ biện pháp ngăn chặn và hướng dẫn khách hàng làm đơn xin bảo lĩnh.

Trong khoảng thời gian 30 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng (tính tổng cả thời gian gia hạn) hoặc 60 ngày đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (tính tổng cả thời gian gia hạn) viện kiểm sát sẽ phải ra bản Cáo trạng quyết định việc truy tố. Luật sư cần liên hệ với viện kiểm sát để được đọc ghi chép hoặc sao chụp bản cáo trạng, hoặc thông thường thì sang giai đoạn tòa án đề nghị được phô tô sao chụp.

Địa chỉ liên hệ

  • Công ty Luật Công Chính
    Số 210 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
    Điện thoại: (84)- 024 66834411
    DĐ: (84)-0906117641,
    Email: lsngoctrai@gmail.com