Công ty Luật Công Chính - Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Vụ kiện hành chính

Kiểm tra căn cứ khởi kiện

Dân kiện quan xưa nay luôn là việc không dễ dàng và chứa đựng nhiều rủi ro.

Khác với xưa, ngày nay nhà nước đã xác định rằng bộ máy chính quyền với năng lực cán bộ có giới hạn nên không phải lúc nào cũng đúng và trong định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền thì khi chính quyền sai sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người dân.

Luật hóa chủ trương đó, theo các quy định pháp luật hiện tại, việc người dân và doanh nghiệp kiện cơ quan cán bộ công quyền là một quyền hợp pháp, quy trình thủ tục thực hiện ra sao đã được quy định rõ trong Luật tố tụng hành chính.

Cho nên sẽ là bình thường nếu một người dân hay một doanh nghiệp khởi kiện vụ án hành chính để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Khi khách hàng liên hệ nhờ luật sư bảo vệ trong vụ án hành chính, luật sư xác định xem khách hàng khởi kiện hành vi hành chính hay quyết định hành chính, tòa án đã thụ lý vụ án chưa.

Khi kiểm tra căn cứ khởi kiện, Luật sư sẽ phân tích và lưu ý khách hàng rằng người bị kiện là cán bộ hoặc cơ quan hành chính chuyên môn, các hoạt động của họ là thường xuyên liên tục về cùng vấn đề. Vậy có khả năng nào khách hàng đã nắm bắt chưa thật chính xác đầy đủ các quy định pháp luật, hiểu không đúng về quyết định hay hành vi hành chính không?

Trường hợp có cơ sở có thấy khách hàng bị xâm phạm bởi hành vi hoặc quyết định hành chính trái pháp luật, Luật sư sẽ cùng khách hàng trao đổi về lộ trình giải quyết.

Tùy theo tính chất mỗi vụ việc, Luật sư thông báo mức phí, trường hợp khách hàng đồng ý thì hai bên tiến hành ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Địa chỉ liên hệ

  • Công ty Luật Công Chính
    Số 210 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
    Điện thoại: (84)- 024 66834411
    DĐ: (84)-0906117641,
    Email: lsngoctrai@gmail.com