Công ty Luật Công Chính - Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Thành lập doanh nghiệp

 • Thành lập công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

  Luật Công Chính có đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp một cách nhanh gọn. Trường hợp khách hàng nhất trí với mô hình CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN DO CÁ NHÂN LÀM CHỦ SỞ HỮU, hồ sơ thủ tục thành lập như sau:

 • Thành lập công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

  Luật Công Chính có đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp một cách nhanh gọn. Trường hợp khách hàng nhất trí với mô hình CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN DO TỔ CHỨC LÀM CHỦ SỞ HỮU, hồ sơ thủ tục thành lập như sau:

 • Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

  Luật Công Chính có đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp một cách nhanh gọn. Trường hợp khách hàng nhất trí với mô hình CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN, hồ sơ thủ tục thành lập như sau:

 • Thành lập công ty cổ phần

  Luật Công Chính có đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp một cách nhanh gọn. Trường hợp khách hàng nhất trí với mô hình CÔNG TY CỔ PHẦN, hồ sơ thủ tục thành lập như sau:

 • Thành lập công ty hợp danh

  Luật Công Chính có đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp một cách nhanh gọn. Trường hợp khách hàng nhất trí với mô hình CÔNG TY HỢP DANH, hồ sơ thủ tục thành lập như sau:

 • Thành lập doanh nghiệp tư nhân

  Luật Công Chính có đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp một cách nhanh gọn. Trường hợp khách hàng nhất trí với mô hình DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, hồ sơ thủ tục thành lập như sau:

Địa chỉ liên hệ

 • Công ty Luật Công Chính
  Số 210 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  Điện thoại: (84)- 024 66834411
  DĐ: (84)-0906117641,
  Email: lsngoctrai@gmail.com