Công ty Luật Công Chính - Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Vụ kiện hành chính

Quyền và nghĩa vụ của luật sư bảo vệ

Khi tham gia vụ án hành chính bảo vệ quyền lợi cho khách hàng, luật sư có các quyền và nghĩa vụ sau:

a) Tham gia tố tụng từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng;
b) Xác minh, thu thập chứng cứ và cung cấp chứng cứ cho Toà án, nghiên cứu hồ sơ vụ án và được ghi chép, sao chụp những tài liệu có trong hồ sơ vụ án để thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự;
c) Tham gia phiên toà hoặc có văn bản bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự;
d) Thay mặt đương sự yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác theo quy định của Luật này;
đ) Tranh luận tại phiên toà;
e) Phải có mặt theo giấy triệu tập của Toà án;
g) Tôn trọng Toà án, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy phiên toà.

Trường hợp khách hàng ủy quyền cho luật sư làm người đại diện thay mặt tham gia tố tụng thì luật sư còn được thực hiện các quyền của người khởi kiện.

Trên cơ sở các quyền trên, Luật sư tìm kiếm các tài liệu chứng minh cho yêu cầu khởi kiện, tham gia cùng khách hàng trong hoạt động đối thoại với bên bị kiện. Trường hợp cần thiết, Luật sư sẽ trao đổi thống nhất với khách hàng đề nghị tòa án áp dụng, thay đổi hay hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Trước khi ra phiên tòa luật sư chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ quyền lợi cho khách hàng, luật sư trao đổi hướng dẫn khách hàng cách thức và nội dung khai báo tại phiên tòa, dự liệu cho khách hàng những diễn biến tại phiên tòa sắp tới.

Địa chỉ liên hệ

  • Công ty Luật Công Chính
    Số 210 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
    Điện thoại: (84)- 024 66834411
    DĐ: (84)-0906117641,
    Email: lsngoctrai@gmail.com