Công ty Luật Công Chính - Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Thành lập doanh nghiệp

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

Luật Công Chính có đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp một cách nhanh gọn.

Căn cứ mong muốn của khách hàng, tình hình tài chính và ngành nghề dự định kinh doanh, luật sư sẽ tư vấn cho quý khách hàng lựa chọn mô hình doanh nghiệp phù hợp.

Luật sư cũng tư vấn về đặt tên doanh nghiệp sao cho tránh trùng lặp và được chấp nhận, lưu ý khách hàng về vốn pháp định và chứng chỉ hành nghề đối với những ngành nghề đặc thù mà theo quy định pháp luật thì khi thành lập phải đáp ứng điều kiện về vốn pháp định và chứng chỉ hành nghề.

Luật sư sẽ tư vấn cho khách hàng về các loại thuế phải khai báo, cơ cấu tổ chức các phòng ban, nhân sự trong doanh nghiệp, tư vấn về soạn thảo nội quy lao động, quy chế hoạt động các phòng ban chức năng.

Trường hợp khách hàng nhất trí với mô hình CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN DO TỔ CHỨC LÀM CHỦ SỞ HỮU, hồ sơ thủ tục thành lập như sau:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh. BM-HAPI-14-02
2. Dự thảo Điều lệ Công ty.
3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực của chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật:
- Giấy CMND còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân;
4.Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
5. Danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với Công ty được tổ chức và quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên; kèm theo Bản sao hợp lệ Giấy CMND (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực của những người đại diện theo uỷ quyền. BM-HAPI-14-09
6. Bản sao hợp lệ Giấy CMND (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực của Người đại diện theo uỷ quyền đối với Công ty được tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty.
7. Các loại giấy tờ khác:
- Văn bản uỷ quyền của Chủ sở hữu đối với người được uỷ quyền.
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) được gửi tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư. Trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho khách hàng. Tiếp đến luật sư sẽ giúp đỡ khách hàng thực hiện thủ tục khắc dấu, khách hàng sẽ được khắc dấu trong thời hạn 5 ngày làm việc.

Quá trình doanh nghiệp đi vào hoạt động, tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp, luật sư có thể cung cấp các dịch vụ sau:
- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN DO TỔ CHỨC LÀM CHỦ SỞ HỮU như: Thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, hay vốn điều lệ;
- Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;
- Đăng ký thay đổi chủ sở hữu của công ty;
- Đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh của công ty;
- Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của công ty;
- Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty;
- Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty;
- Đề nghị hiệu đính thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty;
- Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty do bị mất, cháy, rách, nát hoặc tiêu hủy;
- Thông báo về việc tạm ngưng kinh doanh của doanh nghiệp/ chi nhánh/ văn phòng đại diện;
- Giải thể CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN DO TỔ CHỨC LÀM CHỦ SỞ HỮU;

Địa chỉ liên hệ

  • Công ty luật TNHH Công Chính Số 242 Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Điện thoại: (+84)-0906117641. Email: lsngoctrai@gmail.com