Công ty Luật Công Chính - Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Khiếu nại thu hồi đất

Các trường hợp khiếu nại trong thu hồi đất

Trong nhiều trường hợp người dân băn khoăn không tự xác định được mình có thể thực hiện quyền khiếu nại hay không, khiếu nại hành vi hành chính hay khiếu nại văn bản hành chính, khiếu nại quyết định thu hồi đất hay khiếu nại quyết định về phương án bồi thường. Khi đó cần đối chiếu với các quy định pháp luật về đất đai.

Theo quy định pháp luật thì:

Về quyết định hành chính: Quyết định hành chính trong quản lý đất đai bị khiếu nại bao gồm:
- Quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
- Quyết định bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư;
- Cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Quyết định gia hạn thời hạn sử dụng đất.

Về hành vi hành chính: Trong quá trình thực hiện các hoạt động trên, cán bộ, công chức nhà nước có hành vi hành chính không đúng đắn xâm phạm tới quyền lợi của tổ chức cá nhân thì có thể bị khiếu nại về hành vi hành chính.

Địa chỉ liên hệ

  • Công ty Luật Công Chính
    Số 210 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
    Điện thoại: (84)- 024 66834411
    DĐ: (84)-0906117641,
    Email: lsngoctrai@gmail.com