Công ty Luật Công Chính - Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Tranh chấp hợp đồng

 • Tranh chấp hợp đồng bán nhà đất

  Theo quy định của Luật đất đai và Luật nhà ở thì khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở các bên phải lập làm thành văn bản có công chứng và làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • Tranh chấp hợp đồng thương mại

  Khách hàng cần phân biệt được sự khác nhau giữa hoạt động thương mại với các hoạt động dân sự khác. Từ đó xác định hợp đồng giao kết có phải là hợp đồng thương mại hay không:

 • Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

  Hợp đồng vay tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

 • Tranh chấp hợp đồng gia công

  Hợp đồng gia công là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, còn bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công.

 • Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm

  Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, còn bên bảo hiểm phải trả một khoản tiền bảo hiểm cho bên được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Địa chỉ liên hệ

 • Công ty Luật Công Chính
  Số 210 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  Điện thoại: (84)- 024 66834411
  DĐ: (84)-0906117641,
  Email: lsngoctrai@gmail.com