Công ty Luật Công Chính - Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Tranh chấp hợp đồng

Tranh chấp hợp đồng bán nhà đất

Theo quy định của Luật đất đai và Luật nhà ở thì khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở các bên phải lập làm thành văn bản có công chứng và làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lưu ý:
- Thời điểm có hiệu lực của Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Theo Điều 692 Bộ luật dân sự và khoản 4 Điều 146 Nghị định 181/2004/NĐ-CP của chính phủ hướng dẫn thi hành luật đất đai năm 2003 thì việc chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký quyền sử dụng đất.

- Thời điểm có hiệu lực của Hợp đồng mua bán nhà: Hiện đang tồn tại mâu thuẫn giữa các văn bản pháp luật liên quan đến thời điểm chuyển giao quyền sở hữu nhà ở. Theo Điều 168, 439 Bộ luật dân sự: Đối với tài sản mua bán mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì quyền sở hữu được chuyển cho bên mua kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản đó. Trong khi đó Điều 93 Luật nhà ở lại quy định: Quyền sở hữu nhà ở được chuyển cho bên mua, bên nhận tặng cho, bên thuê mua, bên nhận đổi nhà ở kể từ thời điểm hợp đồng được công chứng đối với giao dịch về nhà ở giữa cá nhân với cá nhân hoặc đã giao nhận nhà ở theo thỏa thuận trong hợp đồng đối với giao dịch về nhà ở mà một bên là tổ chức kinh doanh nhà ở hoặc từ thời điểm mở thừa kế trong trường hợp nhận thừa kế nhà ở.

Thẩm quyền giải quyết và Thời hạn giải quyết:

Về thẩm quyền: Điểm c Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự quy định: Toà án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết những tranh chấp về bất động sản.

Về thời hạn giải quyết: Được căn cứ theo Điều 179 Bộ luật tố tụng dân sự, cụ thể như sau:
Thời hạn chuẩn bị xét xử là bốn tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án;
Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do trở ngại khách quan thì Chánh án Toà án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử, nhưng không quá hai tháng;

Trong thời hạn chuẩn bị xét xử, Toà án ra một trong các quyết định sau đây:
A) Công nhận sự thoả thuận của các đương sự;
B) Tạm đình chỉ giải quyết vụ án;
C) Đình chỉ giải quyết vụ án;
D) Đưa vụ án ra xét xử.

Trong thời hạn một tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Toà án phải mở phiên toà; trong trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là hai tháng.

Địa chỉ liên hệ

  • Công ty Luật Công Chính
    Số 210 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
    Điện thoại: (84)- 024 66834411
    DĐ: (84)-0906117641,
    Email: lsngoctrai@gmail.com