Công ty Luật Công Chính - Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Hỗ trợ trực tuyến

  • Gmail: lsngoctrai@gmail.com

Vụ án dân sự

Quyền và nghĩa vụ của đương sự

Quyền và nghĩa vụ của đương sự

Các đương sự có các quyền, nghĩa vụ ngang nhau khi tham gia tố tụng.

Khi tham gia tố tụng, đương sự có các quyền và nghĩa vụ sau:
A) Cung cấp chứng cứ, chứng minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình;
B) Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức đang lưu giữ, quản lý chứng cứ cung cấp chứng cứ đó cho mình để giao nộp cho Toà án;
C) Đề nghị Toà án xác minh, thu thập chứng cứ của vụ án mà tự mình không thể thực hiện được hoặc đề nghị Toà án triệu tập người làm chứng, trưng cầu giám định, định giá; khiếu nại với Viện kiểm sát về những chứng cứ mà Toà án đã xác minh, thu thập do đương sự khác yêu cầu;
D) Được biết và ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ do các đương sự khác xuất trình hoặc do Toà án thu thập;
Đ) Đề nghị Toà án quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;
E) Tự thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án; tham gia hoà giải do Toà án tiến hành;
G) Nhận thông báo hợp lệ để thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình;
H) Tự bảo vệ hoặc nhờ người khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình;
I) Tham gia phiên toà;
K) Yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng theo quy định của Bộ luật này;
L) Đề xuất với Toà án những vấn đề cần hỏi người khác; được đối chất với nhau hoặc với nhân chứng;
M) Tranh luận tại phiên toà;
N) Được cấp trích lục bản án, quyết định của Toà án;
O) Kháng cáo, khiếu nại bản án, quyết định của Toà án theo quy định của Bộ luật này;
P) Phát hiện và thông báo cho người có thẩm quyền kháng nghị căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật;
Q) Phải có mặt theo giấy triệu tập của Toà án và chấp hành các quyết định của Toà án trong thời gian giải quyết vụ án;
R) Tôn trọng Toà án, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy phiên toà;
S) Nộp tiền tạm ứng án phí, án phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;
T) Chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật;
U) Các quyền, nghĩa vụ khác mà pháp luật có quy định.
Quyền nghĩa vụ đương sự, vụ kiện dân  sự, thủ tục kiện dân sự
Trường hợp đương sự là nguyên đơn thì có thêm các quyền và nghĩa vụ sau:
A) Các quyền, nghĩa vụ của đương sự quy định tại Điều 58 của Bộ luật này;
B) Rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện; thay đổi nội dung yêu cầu khởi kiện;
C) Đề nghị Toà án đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng;
D) Đề nghị Toà án tạm đình chỉ giải quyết vụ án.
Nguyên đơn đã được Toà án triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì bị coi là từ bỏ việc khởi kiện.

Trường hợp đương sự là bị đơn thì có thêm các quyền và nghĩa vụ sau:
A) Các quyền, nghĩa vụ của đương sự quy định tại Điều 58 của Bộ luật này;
B) Chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn; bác bỏ toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn;
C) Đưa ra yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn nếu có liên quan đến yêu cầu của nguyên đơn hoặc đề nghị đối trừ với nghĩa vụ mà nguyên đơn yêu cầu;
D) Được Toà án thông báo về việc bị khởi kiện;
Bị đơn đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì Toà án giải quyết vắng mặt bị đơn;

Quyền và nghĩa vụ của luật sư bảo vệ
Quyền, nghĩa vụ của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự như sau:
1. Tham gia tố tụng từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng dân sự. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự được tham gia phiên toà giám đốc thẩm, tái thẩm nếu Toà án xét thấy cần thiết.
2. Xác minh, thu thập chứng cứ và cung cấp chứng cứ cho Toà án, nghiên cứu hồ sơ vụ án và được ghi chép, sao chụp những tài liệu cần thiết có trong hồ sơ vụ án để thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.
3. Tham gia việc hoà giải, tham gia phiên toà hoặc có văn bản bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.
4. Thay mặt đương sự yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác theo quy định của Bộ luật này.
5. Giúp đương sự về mặt pháp lý liên quan đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.
6. Tranh luận tại phiên toà;
7. Phải có mặt theo giấy triệu tập của Toà án và chấp hành các quyết định của Toà án trong thời gian giải quyết vụ án;
8. Tôn trọng Toà án, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy phiên toà;

Luật sư phát sinh các quyền và nghĩa vụ khi đã được tòa án cấp giấy chứng nhận người bảo vệ quyền lợi cho đương sự (hồ sơ xin cấp gồm thẻ luật sư, giấy giới thiệu của tổ chức hành nghề luật sư và đơn mời luật sư của khách hàng).

Sau khi được cấp giấy chứng nhận, luật sư thực hiện các công việc để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng như sau:

- Cùng khách hàng tham gia các buổi lấy lời khai, hòa giải hoặc đối chất tại tòa án;
- Trao đổi với khách hàng về khả năng đàm phán hòa giải với bên kia, chủ động gặp gỡ nếu cần.
- Cùng khách hàng tham gia buổi xem xét thẩm định tài sản tại chỗ;
- Trao đổi thống nhất cùng khách hàng đề nghị tòa án áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời.
- Thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lợi cho thân chủ, ví dụ lấy lời khai người làm chứng; đề xuất việc giám định nếu cần…
- Luật sư đề nghị tòa án cho đọc, ghi chép và sao chụp toàn bộ hồ sơ vụ án (hoạt động này thông thường thực hiện ở giai đoạn cuối khi tòa sắp mở phiên xét xử vì khi đó hồ sơ mới đầy đủ nhất).
- Trước khi ra phiên tòa luật sư chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ quyền lợi cho khách hàng, trao đổi thống nhất với khách hàng về cách thức và nội dung khai báo, dự liệu cho khách hàng các diễn biến tại phiên tòa sắp tới;