Công ty Luật Công Chính - Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Vụ kiện ly hôn

 • Chia nhà ở thuộc sở hữu chung của vợ chồng

  Trong trường hợp nhà ở thuộc sở hữu chung của vợ chồng có thể chia để sử dụng thì khi ly hôn được chia theo quy định tại Điều 95 Luật hôn nhân gia đình;nếu không thể chia được thì bên được tiếp tục sử dụng nhà ở phải thanh toán cho bên kia phần giá trị mà họ được hưởng.

 • Chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn

  Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thuỷ sản, nếu cả hai bên đều có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng thì được chia theo thoả thuận của hai bên. Nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết theo quy định tại điều 95 của Luật hôn nhân gia đình và luật dân sự.

 • Ai có quyền khởi kiện xin ly hôn?

  Khi vợ chồng chung sống không hạnh phúc, mục đích hôn nhân không đạt được thì pháp luật cho phép được quyền làm đơn xin ly hôn. Trường hợp đặc biệt vì lý do nhân đạo, pháp luật quy định người chồng không được quyền xin ly hôn, nhưng chỉ giới hạn trong một khoảng thời gian nhất định.

 • Vấn đề con cái khi ly hôn

  Vợ, chồng thoả thuận về người trực tiếp nuôi con, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; nếu không thoả thuận được thì Toà án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ chín tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của co

 • Chia tài sản khi ly hôn

  Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi, nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản này. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập

 • Thời hạn giải quyết vụ án ly hôn

  Thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án ly hôn là bốn tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án; Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do trở ngại khách quan thì Chánh án Toà án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử, nhưng không quá hai tháng;

Địa chỉ liên hệ

 • Công ty Luật Công Chính
  Số 210 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
  Điện thoại: (84)- 024 66834411
  DĐ: (84)-0906117641,
  Email: lsngoctrai@gmail.com