Công ty Luật Công Chính - Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Chuyển đổi doanh nghiệp

Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH 2 TV trở lên

Luật Công Chính có đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn và thực hiện thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp một cách nhanh gọn.

Do sự thay đổi các yếu tố về sản xuất kinh doanh, trường hợp quý khách hàng có nhu cầu chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý khách.

Đến với Luật Công Chính, quý khách sẽ được luật sư tư vấn giúp thấy được những ưu nhược điểm của từng loại hình doanh nghiệp khác nhau. Trên cơ sở các điều kiện thực tại về kết cấu tổ chức và loại hình ngành nghề sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hiện tại, luật sư sẽ tư vấn giúp khách hàng thay đổi chọn lựa loại hình doanh nghiệp cho phù hợp.

Luật sư cũng tư vấn về đặt tên doanh nghiệp sao cho tránh trùng lặp và để được chấp nhận, lưu ý khách hàng về vốn pháp định và chứng chỉ hành nghề đối với những ngành nghề đặc thù mà theo quy định pháp luật phải đáp ứng điều kiện về vốn pháp định và chứng chỉ hành nghề.

Luật sư sẽ tư vấn cho khách hàng về các loại thuế phải khai báo, tư vấn về cơ cấu tổ chức nhân sự và quy chế hoạt động của các phòng ban, tư vấn về soạn thảo nội quy lao động, và thảo ước lao động tập thể nếu cần thiết;

Trường hợp sau khi được tư vấn quý khách hàng quyết định chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 1 thành viên, hồ sơ thủ tục thực hiện như sau:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp;
2. Danh sách chủ nợ và giấy nợ chưa thanh toán gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán;
3. Danh sách người lao động hiện có;
4. Danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;
5. Cam kết bằng văn bản của Chủ doanh nghiệp về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất các khoản nợ chưa thanh toán của DNTN và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn.
6. Thoả thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty TNHH được chuyển đối tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó
7. Thỏa thuận bằng văn bản của Chủ doanh nghiệp tư nhân với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân;
8. Bản sao hợp lệ CMND (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực đối với cá nhân; Bản sao Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận ĐKKD/ĐKDN đối với tổ chức; kèm theo bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng của tổ chức.
9. Hợp đồng chuyển nhượng vốn và giấy tờ xác nhận hoàn tất chuyển nhượng vốn (nếu có chuyển nhượng vốn).
10. Các giấy tờ khác nếu có đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện:
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) được gửi tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư. Trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho khách hàng. Tiếp đến luật sư sẽ giúp đỡ khách hàng thực hiện thủ tục khắc dấu trong thời hạn 5 ngày làm việc.

Quá trình doanh nghiệp đi vào hoạt động, tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp, luật sư có thể cung cấp các dịch vụ sau:

- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH 2 thành viên như: Thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, hay vốn điều lệ;
- Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;
- Đăng ký thay đổi chủ sở hữu của công ty;
- Đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh của công ty;
- Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của công ty;
- Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty;
- Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty;
- Đề nghị hiệu đính thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty;
- Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty do bị mất, cháy, rách, nát hoặc tiêu hủy;
- Thông báo về việc tạm ngưng kinh doanh của doanh nghiệp/chi nhánh/ văn phòng đại diện;
- Giải thể công ty TNHH 2 thành viên;

Địa chỉ liên hệ

  • Công ty Luật Công Chính
    Số 210 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
    Điện thoại: (84)- 024 66834411
    DĐ: (84)-0906117641,
    Email: lsngoctrai@gmail.com