Công ty Luật Công Chính - Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Hỗ trợ trực tuyến

  • Gmail: lsngoctrai@gmail.com

Tranh chấp nhà đất

Tranh chấp ngõ đi chung giữa hai gia đình liền kề

Một thực tế ở nông thôn và đô thị ở Việt Nam, nhiều chủ sử dụng đất khác nhau nhưng có cùng ngõ đi chung. Trong quá trình sử dụng nếu có những biến động về đất đai như có hộ dân mới đến mua đất làm nhà ở thì có khi lại xảy ra tranh chấp ngõ đi chung.

Có trường hợp một diện tích ao được san lấp, chủ sử dụng đã thay đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, khi đó buộc phải đi nhờ ngõ đi khác và phát sinh tranh chấp.

Thông thường diện tích ngõ đi chung không được thể hiện trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, do vậy khi tranh chấp xảy ra cần quan tâm đến chủ thể có quyền giải quyết

Trong nhiều trường hợp thẩm quyền giải quyết sẽ là UBND, tùy từng trường hợp cụ thể theo yêu cầu của một trong các bên, tòa án có thể là nơi giải quyết tranh chấp.

Bộ luật dân sự năm 2005 cũng có quy định về đảm bảo lối đi cho bất động sản liền kề như sau:

Điều 275. Quyền về lối đi qua bất động sản liền kề
1. Chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có lối đi ra, có quyền yêu cầu một trong những chủ sở hữu bất động sản liền kề dành cho mình một lối đi ra đến đường công cộng; người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó. Người được dành lối đi phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản liền kề, nếu không có thoả thuận khác.

Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

2. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thoả thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định.

3. Trong trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 2 Điều này mà không có đền bù.