Công ty Luật Công Chính - Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Hỗ trợ trực tuyến

  • Gmail: lsngoctrai@gmail.com

Hỏi đáp pháp luật

Không được giao bản phương án bồi thường khi bị thu hồi đất

Trả lời: Theo đúng quy định thì Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng của quận, huyện sẽ phải gửi Bản Phương án chi tiết bồi thường cho từng hộ gia đình có đất bị thu hồi. Trường hợp gia đình không đồng ý với mức bồi thường thì có thể khiếu nại tới ông chủ tịch UBND quận, huyện để được giải quyết. Việc giải quyết khiếu nại thực hiện theo quy định tại Điều 138 của Luật Đất đai, Điều 63 và Điều 64 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP và quy định giải quyết khiếu nại tại Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.