Công ty Luật Công Chính - Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Hỗ trợ trực tuyến

  • Gmail: lsngoctrai@gmail.com

Hỏi đáp pháp luật

Có phải giao nộp lại giấy tờ khi bị thu hồi đất?

Hỏi: Gia đình tôi bị thu hồi một phần đất làm đường, xin hỏi là khi bàn giao đất cho chơ quan nhà nước thì gia đình tôi có phải bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không?

Trả lời: Theo quy định pháp luật thì khi bàn giao đất và nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, gia đình phải bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có) cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để chuyển cho cơ quan tài nguyên và môi trường làm thủ tục thu hồi, chỉnh lý hoặc cấp giấy chứng nhận đối với phần diện tích đất không bị thu hồi.